Lettertype: //


 

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op het opheffen en voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat. Het ontstaan van klachten kan worden veroorzaakt door een onjuiste houding of bewegingspatroon, bepaalde afwijkingen of ziektebeelden. Uit ervaringen van cliënten / patiënten en uit diverse onderzoeken blijkt met oefentherapie Mensendieck vaak goede resultaten te worden behaald. 

De oefentherapeut Mensendieck maakt u bewust van uw houding en de manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Tevens krijgt u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Onder begeleiding van de oefentherapeut, gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. U wordt zich bewust van ongunstige gewoontes en leert deze te doorbreken. 
 

De oefentherapeut traint u in het automatiseren van een gezonder bewegingspatroon. De oefentherapie wordt gegeven in de praktijkruimte of bij de patiënt thuis (op indicatie van een arts). De behandeling duurt 35 minuten. In de eerste behandeling wil de oefentherapeut inzicht krijgen in uw klachten. Eerst wordt de anamnese (klachtgericht vraaggesprek) afgenomen, waarna het lichamelijk onderzoek volgt. Dit is in ondergoed zodat, zowel voor u als de oefentherapeut, de stand van de gewrichten en de spanning van de spieren goed te zien zijn.
De daarop volgende behandelingen besteed u aandacht aan het corrigeren van uw houdingen en bewegingen met behulp van spiegels en in een later stadium op gevoel. Daarbij krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en spieren te versterken. Deze oefeningen en correcties zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie. 

De kracht van de oefentherapie Mensendieck is dat u herhaling van klachten leert te voorkomen. U past het gecorrigeerde houding- en bewegingspatroon toe in uw dagelijks leven, waardoor u voorkomt dat klachten terugkeren.Het ontstaan van de methode Mensendieck:

Bess Mensendieck (in 1864 geboren in Duitsland) ontwikkelde in 1895 haar eigen bewegingsleer. Tijdens haar studie beeldende kunsten in Parijs, werd zij zich bewust van verschillen in lichaamsvorm, -houding en beweging. Zij realiseerde zich dat de mens niet altijd over de juiste houding en bewegingsmogelijkheden beschikt en vroeg zich af in hoeverre houding en de vorm van het lichaam te beïnvloeden zijn. Dit leidde ertoe dat Bess Mensendieck zich in Zurich verdiepte in anatomie, fysiologie, biomechanica en lichamelijke opvoeding. Daarna volgde zij in New York de opleiding aan de School for Expression. 
 

Rond de eeuwwisseling begon Bess Mensendieck mensen te behandelen. Deze ervaringen zette zij op schrift. Echter publikatie ervan werd verhinderd. Bess Mensendieck keerde om die reden terug naar Europa. In Duitsland en Noorwegen leidde zij (vrouwelijke) leerlingen op. In enkele steden werd een Mensendieck-opleiding begonnen. 

Zij bracht verscheidene boeken uit.Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog vertrok Bess Mensendieck weer naar de VS. Zij bouwde een grote praktijk op in New York. Zij bleef regelmatig in Europa cursussen geven. Dit leidde ertoe dat in 1925 de Internationale Mensendieck Liga werd opgericht, de hoofdzetel werd in Den Haag gevestigd. In 1955 werd het vijftigjarige bestaan van haar methode, in haar aanwezigheid, in Kopenhagen gevierd. Haar laatste levensjaren bracht zij door in New York, waar zij in 1957 op 93-jarige leeftijd is overleden.